VIP- Inbjudan till workshop

Hypertension hos katt är som bekant en vanlig sjukdom, speciellt hos äldre katter över 7-10 års ålder och hos katter med kronisk njursvikt. Samtidigt upplever många att diagnos, blodtrycksmätning och monitorering av hypertension är en svår utmaning. Vi har uppmärksammat ett stort behov av både information och praktisk utbildning, därför bjuder Ceva Animal Health nu in till en...


...Interaktiv och inspirerande workshop med fokus på hypertension och blodtrycksmätning hos katt

Denna workshop ger konkreta verktyg och råd kring såväl diagnos som behandling och löpande uppföljning av katter med hypertension (baserat på information från ISFM*). Vi rekommenderar att en veterinär och en djursjuksköterska per klinik deltar.

Nedan ser du vår plan för när och var våra workshops kommer att genomföras. Välj på vilken ort du vill delta för att se hela programmet och för att anmäla dig. 

Luleå, 16 maj 2017

Sundsvall, 30 maj 2017

Billdal, 22 augusti 2017

Karlstad, 29 augusti 2017

Borås, 5 september 2017

Kalmar, 12 september 2017

Norsholm, 19 september 2017

Jönköping, 3 oktober 2017

Lund, 24 oktober 2017 och 14 november 2017

Västerås, 7 november 2017 (OBS! nytt datum)

Lund, 14 november 2017

Workshopen är kostnadsfri men din anmälan är bindande.  Antalet platser är begränsat till 24 personer. Därför ber vi dig kontakta oss i god tid om du får förhinder. Självklart kan du vid förhinder överlåta din plats till kollega. 


Medverkande

Helle Texel
veterinär och Ceva-representant

Workshopsledare

Helle Texel är veterinär med speciellt intresse och stor kunskap inom området kardiologi/nefrologi/hypertension. Hon har mer än 15 års klinisk praxis från bl a Köpenhamns Djursjukhus. Idag är Helle verksam vid Ceva. Hon har specialiserat sig i kardiologi och internmedicin genom ESAVS kurser: Cardiology I,II,III, Internmedicin I,II,III och ICS och Emergency I,II. 

Läs mer

Next2Vet

Expert på blodtrycksmätare

Medicinteknikföretaget Next2Vet är representerade för att kunna ge information kring blodtrycksmätare. Under workshopen provar vi ett par olika varianter och som deltagare erbjuds du ett rabatterat pris vid inköp (inom viss period efter workshopens genomförande). 

Läs mer

Katten Amodeus

Utbildar kattägare om hypertension

Amodeus är katten som fått uppdraget av Ceva att utbilda kattägare om den osynliga faran, hypertension. Via filmer och egen webbsida informerar han om vikten att årligen kontrollera blodtrycket hos katter som är äldre än 7 år.

Läs mer